Klatring

Romsdalen er intet mindre enn et eldorado for klatring og fjellsport!

Det finnes alt fra store steiner til høge fjell, snø og is. Mange linjer og ruter har blitt klassikere, som hvert år besøkes av folk fra hele verden.

Mye av den tilrettelagte klatringen i Romsdalen er utviklet av lokale klatrere. Romsdal Tindegruppe har blant annet til formål å bidra til denne utviklingen og i det vedlikeholdsarbeid der følger.

Har du/dere lyst å utføre rebolting, eller er det noen som har noe nytt på gang, kan dere søke Romsdal Tindegruppe om midler. Vi har ellers utstyr til utlån samt mange bolter på lager. Om behov for utstyr eller bolter kontakt leder RTG Martin Skrove.

Anne Grete Nebell og Bjarte Bø har gitt ut klatrefører for Romsdal,

Klatring i Romsdal fra 1999. Boka inneholder både boltede og naturlig sikret ruter på klippe og is. Oppdateringer av føreren finner du på http://home.no.net/bjartebo. Her kan du også bestille boka.

Lars-Erik Roald og Dag Næss har gitt ut buldrefører for Romsdal, Buldring i Romsdal. Boka inneholder 250 problemer og kan kjøpes på www.buldring.no. På samme side finner du en oppdatert nettutgave av føreren.

Lokale klatrere jobber også med en nett basert fører, finnes her: 

http://romsdalrock.com/index.php/no/ 

Romsdal Tindegruppe har gitt ut Klatrefører forMolde og omegn i 2003. Føreren dekker Julsundet ved Molde, Otrøya, Fræna, Presthammarn og Gussiåsen.

Føreren kan kjøpes hos Moldeveggen og i lokale bokhandlere og sportsbutikker.

Iver Gjelstenli har gitt ut Fra topp til topp i Romsdal i 1997. Boka er en fin guide til fjellsport i regionen - sommer og vinter. Boka kan kjøpes i lokale bokhandlere.

 

 Romsdal Tindegruppe
ønsker alle klatrere og fjellfolk god tur!

Kontakt

Romsdal Tindegruppe

Eivind Nordeide - Daglig Leder

Tlf: 93458522

post@moldeveggen.no

Boltepolitikk

  1. RTG skal i størst mulig grad tilstrebe sporløs ferdsel, ivareta naturvernhensyn og holde tekniske inngrep på et minimum.
  2. Ruter som kan sikres naturlig, skal ikke boltes. Unntak kan gjøres der enkeltstående bolter for å linke naturlige linjer er nødvendig for å ikke utsettes for unødvendig stor risiko.
  3. Det skal som hovedregel ikke boltes i fjellet (alpint terreng). Eventuell bolting av flertaulengders ruter må bygge på spesielt grundige vurderinger av stedlige forhold og sikkerhet.
  4. Lokale tradisjoner og rutenes bestigningshistorie skal tas hensyn til, særlig etablerte skiller mellom felt for naturlig sikret klatring og klatring på faste forankringer.

English verson:

  1. RTG shall to the extent possible endeavor without a trace, protect nature conservation considerations and keeping technical interventions to a minimum.
  2. Routes which may be secured naturally, shall not be bolted. Exceptions can be made where the individual bolts for linking natural lines is required to not be subjected to unnecessary great risk.
  3.  As a general rule, not bolted in the mountains (alpine terrain). Possible bolting of multi pitch routes must build on particularly thorough assessments of local conditions and safety.
  4. Local traditions and panes ascent history should be taken into account, especially established distinctions between fields of natural secured climbing and climbing on fixed anchors.