Stallen

Hei !

RTG har en klubbhytte plassert i hestebotn ved Kirketaket i Isfjorden. Vi ønsker at hytta skal bli mere brukt både sommer og vinter. Hytta er et fint utgangspunkt for fjellturer og klatring på klaua om sommeren. Under ser du utsikten mot klaua ut ett av vinduene på hytta. 

Pris er

Kr 100,- pr. natt for RTG medlemmer og Isfjordinger

Kr 150,- pr. natt for andre

Du kan betale med VIPPS nr. 107457 Romsdal Tindegruppe 

Se link ny klatrerute klaua 

 På vinteren er det et fint utgangspunkt for toppturer på Kirketaket, Søre klaua, Skarven og kanskje en tur på Galtåtind med eggtravers til loftskaret.

RTG har derfor søkt om utvidelse av hytta. Dette ble godkjent sommeren 2013. Tegninger er laget om materialer er bestilt. Den 4/10-2013 var dato for første Helikoptertransport av materialer. Det ble i alt 8 løft fra skytterbanen i Isfjorden hvor Jonny og John lastet på mens Geir og Arve tok i mot ved hytta.

Sommeren 2015 ble start utbygging.

 

I 2015 ble reisverk utvidelse, tak og ny kleding på hele hytta klart.

Juni 2016 ble oppstart for innvending arbeide på hytte. Vi åpnet opp mellom gammel del og nybygg. Flyttet kjøkken, lagt nytt gulv, laget inngangparti. Gavlebord, lister ute og pipe var det siste som ble gjort før den nye ovn ble montrert, før vinteren :-)

Ny stue med store vinduer

Juni 2017 startet vi på pannelering innvendig, vegger og tak. Delte gamlehytta i 2 soverom (et er fortsatt roterom !). Laget ny køye og satt inn dører. Neste på lista er listing av gulv, hjørner og tak.

     Gulv malt med 3 strøk     Ovn på plass med takramme   Og straks var den i bruk

 

De som ønsker å bidra på dugnad kontakt Arve: 950 40 117 eller Geir: 92 24 24 28

 

Opphold i hytta kan nå betales med

Det som er viktig er at ein trykker «kjøp noe» i vipps og søker opp nr. 107457 eller Romsdal Tindegruppe.

 

 Utsikt mot Åndalsnes......

En dag tåka lå laft

 

Kontakt

Romsdal Tindegruppe

Eivind Nordeide - Daglig Leder

Tlf: 93458522

post@moldeveggen.no

Boltepolitikk

  1. RTG skal i størst mulig grad tilstrebe sporløs ferdsel, ivareta naturvernhensyn og holde tekniske inngrep på et minimum.
  2. Ruter som kan sikres naturlig, skal ikke boltes. Unntak kan gjøres der enkeltstående bolter for å linke naturlige linjer er nødvendig for å ikke utsettes for unødvendig stor risiko.
  3. Det skal som hovedregel ikke boltes i fjellet (alpint terreng). Eventuell bolting av flertaulengders ruter må bygge på spesielt grundige vurderinger av stedlige forhold og sikkerhet.
  4. Lokale tradisjoner og rutenes bestigningshistorie skal tas hensyn til, særlig etablerte skiller mellom felt for naturlig sikret klatring og klatring på faste forankringer.

English verson:

  1. RTG shall to the extent possible endeavor without a trace, protect nature conservation considerations and keeping technical interventions to a minimum.
  2. Routes which may be secured naturally, shall not be bolted. Exceptions can be made where the individual bolts for linking natural lines is required to not be subjected to unnecessary great risk.
  3.  As a general rule, not bolted in the mountains (alpine terrain). Possible bolting of multi pitch routes must build on particularly thorough assessments of local conditions and safety.
  4. Local traditions and panes ascent history should be taken into account, especially established distinctions between fields of natural secured climbing and climbing on fixed anchors.